हजुरहरुको लोकप्रिय अनलाइन समाचार सम्प्रेसन साइट shikhabar .com मा बिज्ञापन गरेर हजुरहरुको  व्यापारब्यबसायलाई पदोन्नति गर्नुहोस। 

कृपया हाम्रो व्यवस्थापन टोलीसँग परामर्श लिनुहोस् र विज्ञापन, मूल्य, आकार र प्लेसमेन्टको बारेमा उद्धरण सोध्नुहोस्।

इमेल : shikhabarnp@gmail.com

मोबाइल  नो : +977-9800992048, +977-9842521262